نام کتاب:آسیب­های روانی خانواده(برگرفته از دیدگاه­های روانشناسی، مشاوره و اسلام)

تالیف: دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

چاپ: ششم 1398

تعداد صفحه: 296

قیمت: 47000 تومان

معرفی کتاب: 

مجموعه حاضر تحت عنوان “آسیبهای روانی خانواده “شامل عوامل مشکل سازی هستند که خانواده را دچار ناراحتی و بد عملکردی می کند ولی لزوما منجر به جدایی ،اضمحلال و …. نمی گردد؛ اما در خانوادها رضایت چندانی موجود نیست.از نگاه بیرونی ممکن است دلایل مشکلات بیشتر جنبه اجتماعی- اقتصادی باشند ولی پیامد و نتایج آنهااز هم پاشیدگی روانی اعضای خانواده میباشد که این مورد به صورت دو سویه عمل مینماید.. مشکلاتی همچون طلاق روانی، خشونت بر علیه زن و فرزند  با عنوان همسر آزاری و کودک آزاری، بیکاری ،ناباروری، فرزند معلول، سرقت، سوگ و… در نهایت حسادت، سرزنش و دلبستگی افراطی که هر یک آثار و تبعات خاص خود را دارا می باشد.لذا کتاب حاضر با نگاهی تقریبا  جامع به مشکلات فوق و با تاکید بر ابعاد روانی تهیه و تدوین شده تا درمانگران خانواده و دانشجویان در حال کارورزی در رشته های علوم رفتاری و علوم اجتماعی  با گرایش مطالعات خانواده از مطالب کتاب بهره برند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

بهداشت روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

مهارتهای قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آسیب های روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

روان درمانی درعمل (مطالعه موردی خانواده ها) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آسیب های اجتماعی نوپدید/ تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

خوش بینی و درمان (مطالعه کیفی زنان مبتلا به سرطان پستان) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی،

روانشناسی زن و خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

جامعه، حنسیت و بزه دیدگی کودکان / ترجمه دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

موانع رضایتمندی زناشویی (نقشهای جنسیتی و بهوشیاری)/تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد