نام کتاب: خوش بینی و درمان (مطالعه کیفی زنان مبتلا سرطان پستان)

مولفین: دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی – معصومه فتحعلی زاده

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 170

قیمت: 40000 تومان

معرفی کتاب:

سرطان همانند تمام بیماری­های مزمن شامل رشته­ای از خطرها و مشکلات پیوسته در حال تغییر است که اغلب طی زمان شدت می­ یابند و باعث ایجاد استرس های منحصر به فردی برای بیمار و خانواده ­اش می ­شوند.

حتی در میان بیمارانی که بهبود می­ یابند، ترس از برگشت بیماری وجود دارد و اگر بیماری بازگردد، بعضی از افراد به سبب ترسشان از نظر روانی فلج می­ شوند؛ حتی نیمی از بیماران بستری دچار مشکلات روحی جدی هستند  که اغلب به شکل اضطراب و افسردگی بروز می ­نماید. بنابراین میزان پذیرش سرطان از سوی خود بیمار، بر نتایج درمان و روند بیماری موثر است.

لذا جهت کمک به سیر بهبود تمامی مبتلایان به این بیماری صعب العلاج، کتاب حاضر در دو بخش با عناوین سرطان، انواع و راهکارهای مثبت اندیشی همچون تاب آوری و خوش بینی  و در چهار فصل تهیه و تدوین گردیده تا شاید در کنار درمانهای پزشکی از قبیل شیمی درمانی، رادیو تراپی و جراحی، به صورت خود درمانی به ارتقای روحی بیماران مبتلا کمک نماید. در فصل آخر نیز مصادیق مستندی از اظهارات بیمارانی آورده شده است که در جهت بهبود خود گام برداشته اند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

بهداشت روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

مهارتهای قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، معصومه فتحعلی زاده

آسیب های روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

روان درمانی درعمل (مطالعه موردی خانواده ها) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آسیب های اجتماعی نوپدید/ تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

خوش بینی و درمان (مطالعه کیفی زنان مبتلا به سرطان پستان) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، معصومه فتحعلی زاده

روانشناسی زن و خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، معصومه فتحعلی زاده

جامعه، حنسیت و بزه دیدگی کودکان / ترجمه دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

موانع رضایتمندی زناشویی (نقشهای جنسیتی و بهوشیاری)/تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد