نام کتاب: درآمدی بر شکست­های عاطفی / با تأکیدی بر نظریه­ های انحلال رابطه و تکامل پس­ آسیبی (PTG)

تالیف: دکتر غلامرضا رجبی- زهرا نادری نوبندگانی- مهرآور مؤمنی جاوید

چاپ: پنجم 1398

تعداد صفحه: 176

قیمت: 20000 تومان

معرفی کتاب:

«پایان رابطه عاطفی، نه مشکلی متعلق به زمان حال و نه یک مسئلة خاص فرهنگی است.»

کتاب حاضر در موضوع شکست روابط عاطفی با هدف افزایش اطلاعات و آگاهی در مورد شکست‌های عاطفی و گامی در جهت کاهش این آسیب اجتماعی نگاشته شده است. مطالب کتاب حاضر در سه فصل «انحلال رابطه»، «رشد و تکامل پس آسیبی»، «ارزیابی اسنادهای شکست رابطه و رشد و تکامل پس آسیبی» تنظیم شده است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

مقیاسهای روانشناختی و خانواده (فرم ایرانی)/ دکتر غلامرضا رجبی

درآمدی بر شکستهای عاطفی / تألیف دکتر غلامرضا رجبی، زهرا نادری نوبندگانی، مهرآور مؤمنی جاوید

فعالسازی رفتاری برای درمان افسردگی/ ترجمه زهرا نادری نوبندگانی، مهرآور مؤمنی جاوید

دیدگاههای نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط  / تألیف مهرآور مؤمنی جاوید

آسیب های اجتماعی نوپدید / تألیف مهرآور مؤمنی جاوید

دریچه های به سوی رشد حرفه ای مشاوران / تألیف زهرا نادری نوبندگانی، مهرآور مؤمنی جاوید

کاربرد مفاهیم روانشناسی اجتماعی در روابط زناشویی/ تألیف مهرآور مؤمنی جاوید، زهرا نادری نوبندگانی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد