نام کتاب: موانع رضایتمندی زناشویی(نقش­های جنسیتی و بهوشیاری)

تالیف: مهسا امیدبیکی- دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

چاپ: دوم 1396

تعداد صفحه: 124

قیمت: 40000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب با نگاهی جامع، به نقشهای جنسیتی و نقش بهوشیاری، با توجه به تمرینهای رسمی و غیررسمی آن، برای رسیدن به یک چارچوب نگرشی خاص و فهم آسیب­پذیر بودن آدمی تدوین گشته و تأثیر بهوشیاری را بر کلیشه های جنسیتی و رضایمتمندی زناشویی  تحلیل می­کند تا تهایتاً منجر به خانواده­ای سالم و بانشاط گردد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

بهداشت روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

مهارتهای قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آسیب های روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

روان درمانی درعمل (مطالعه موردی خانواده ها) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آسیب های اجتماعی نوپدید/ تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

خوش بینی و درمان (مطالعه کیفی زنان مبتلا به سرطان پستان) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی،

روانشناسی زن و خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

جامعه، حنسیت و بزه دیدگی کودکان / ترجمه دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

موانع رضایتمندی زناشویی (نقشهای جنسیتی و بهوشیاری)/تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، مهسا امیدبیکی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد