نام کتاب: آموزش دانش‌آموزان با آسیب بینایی

ویرایش شده توسط: روت سالسبری

مترجمان: دکتر ستاره شجاعی- سکینه فرخیان

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 176

قیمت: 185000 تومان

معرفی کتاب:

هدف این کتاب فراهم کردن راهکارهای عملی برای معلمان دانش آموزان با آسیب بینایی در تدریس دروس مختلف است. این کتاب می تواند به عنوان منبع درسی برای درس روانشناسی و آموزش کودکان با آسیب های بینایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند به عنوان یک راهنمای گام به گام مورد استفاده معلمان دانش آموزان با آسیب بینایی قرار گیرد. افزون بر این ، می تواند برای والدین و خانواده دانش آموزان با آسیب بینایی جهت آشنا شدن با فرایند تدریس دروس مختلف منبع مفیدی باشد.

مطالعه کتاب حاضر را به پژوهش‌گران، متخصصان، والدین، دانشجویان، معلمان و مربیان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در آموزش ویژه و تلفیقی پیشنهاد می‌کنیم

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

اختلال‌های طیف اتیستیک(راهبردهای عملی برای معلمان و متخصصان)/ ترجمه دکتر ستاره شجاعی

آموزش دانش آموزان با آسیب بینایی/ ترجمه دکتر ستاره شجاعی- سکینه فرخیان

 آموزش و پرورش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه/ ترجمه دکتر ستاره شجاعی

 برنامه‌درسی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه/ اثر دکتر ستاره شجاعی

 روش­های تدریس برای دانش ­آموزان با نیازهای ویژه/ اثر دکتر ستاره شجاعی

کودکان با آسیب حسی/ ترجمه دکتر ستاره شجاعی – سکینه فرخیان

کودکان خردسال با آسیب بینایی/ ترجمه دکتر ستاره شجاعی

 واژه نامه تخصصی روان­شناسی افراد با نیازهای ویژه/ اثر دکتر ستاره شجاعی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد