نام کتاب: روان­شناسی شخصـیت  (با تأکید بر عامل ها، ساختارها و فرایندها در تحول شخصیت)

تألیف: الیزابت بی.هارلوک

گزینش و ترجمه: دکتر پرویز شریفی درآمدی- زهرا رمضانعلی زاده – محبوبه حاج نوروزی

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: دوم 1402

تعداد صفحه: 472

قیمت: 400000 تومان

معرفی کتاب:

كتابي كه پيش رو داريد شامل 9 فصل‌از كتاب «Personality development» نوشتة Elizabeth B. Hurlock  از آخرین چاپ آن مي‌باشد. فصول نه‌گانه اين كتاب عبارتند از:

شخصيت چيست، الگوي شخصيت، تعيين كننده‌هاي فيزيكي، تعيين كننده‌هاي شناختي، تعيين كننده‌هاي هيجاني، تعيين كننده‌هاي خانوادگي، تحليل كننده‌هاي اجتماعي، تحليل كننده‌هاي جنسيتي، تعيين كننده‌هاي آموزشي و تحصيلي و تعيين كننده‌هاي خانواده که در هر یک از فصل های مورد نظر عامل ها، ساختارها و فرآیندها مورد توجه قرار گرفته اند.

اگرچه فصول اين كتاب «تحليل عوامل مؤثر در تحول شخصيت است» اما مي‌توان آن را به عنوان اثري در زمينه «روان­شناسي شخصيت» دانست لذا با توجه به اينكه اكثر كتابهايي كه در زمينه «شخصيت» به نگارش درآمده‌اند و يا ترجمه شده‌اند؛ اساساً توجه چنداني به عوامل مؤثر در شكل گيري شخصيت نداشته‌اند به نظر مي‌رسد از اين لحاظ اين كتاب بتواند با ذائقه علمي دانشجويان و دانش‌پژوهان حوزة «تحول شخصيت» و يا «روان­شناسي شخصيت» سازگار باشد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد