نام کتاب: خودکارآمدی سلامتی مباحث و مداخلاتی در حوزه روان­شناسی سلامت)

تالیف: اِی. آر. لنز – ال. ام. شرتریج – باگت

ترجمه: دکتر حسین کارشکی – سید نادر آزاد صفت – رضا نظام پور

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 196

 قيمت: 16000  تومان

معرفی کتاب: 

اين کتاب شامل مجموعه فعاليت‌هاي پژوهشي و کاربردي بين‌رشته‌اي در خصوص نقش خود کارآمدي در حيطه موضوعات پزشکي و سلامت است. استفاده از مفاهيم و مداخلات روان‌شناسي در حوزه سلامت جسم و افزايش اثربخشي مداخلات پزشکي منجر به ظهور حوزه روان‌شناسي سلامت شده است. استفاده از مباني و مداخلات خود کارآمدي در توسعه رويکردهاي معاصر در تغيير سبک زندگي کمک کرده‌اند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور

انگیزش در یادگیری و آموزش / تألیف دکتر حسین کارشکی

خودکارآمد سلامتی (مباحث و مداخلاتی در حوزه روانشناسی سلامت)/ ترجمه دکتر حسین کارشکی- سید نادر آزادصفت- رضا نظام پور

روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی/تألیف حسین کارشکی

روابط ساختاری خطی محاوره ای در عمل/ دکتر حسین کارشکی

روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش / ترجمه دکتر حسین کارشکی- سید نادر آزادصفت

سنجش دستاوردهای یادگیری/ ترجمه دکتر حسین کارشکی

مقدمه ای بر مدلسازی سلسله مراتبی/ تألیف دکتر حسین کارشکی

رابطه جنسی، عشق و بیماری روانی/ ترجمه سید نادر آزادصفت

100 کیس در روانپزشکی/ ترجمه سید نادر آزادصفت

8 گام مدیریت موفق کلاس درس / ترجمه سید نادر آزادصفت

روانشناسی یادگیری و آموزش/ ترجمه سید نادر آزادصفت

اعتیاد در مغز معتاد چه می گذرد / ترجمه سید نادر آزادصفت

زوج درمانگری متمرکز بر نارسایی توجه فزون کنشی در بزرگسالی/ ترجمه سید نادر آزادصفت

اسرار حیرت انگیز رفتار انسان / ترجمه سید نادر آزادصفت

بیماری های مقاربتی / ترجمه سید نادر آزادصفت

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد