نام کتاب: مقدمه‌ای بر مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی (راهنمای تحلیل با استفاده از نرم‌افزار HLM)

تالیف: دکتر حسین کارشکی – زهرا حاجی نژاد

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 152

قيمت: 14000 تومان

معرفی کتاب:

رفتار انسان اغلب تحت تأثیر محیط و ساختارهای اجتماعی قرار دارد. ساختارهای اجتماعی در‌واقع پدیده‌هایی سلسله‌ مراتبی هستند. افراد در گروه‌ها، گروه‌ها در سازمان‌ها و سازمان‌ها در ساختارهایی گسترده‌تر قرار دارند. این بینش منجر به نوعی پژوهش شده است که از آن به‌عنوان «پژوهش سلسله‌مراتبی» یاد می‌شود. مدل‌سازی ناشی از این منطق، «مدل‌سازی چندسطحی» یا «رگرسیون خطی سلسله‌مراتبی» خوانده می‌شود.

نرم‌افزار HLM نرم‌افزاری است که امکان تحلیل رگرسیون چند‌سطحی یا سلسله‌مراتبی را فراهم می‌کند.

به‌منظور انجام تحلیل با استفاده از نرم‌افزار HLM و همچنین مدل‌سازی متناسب با فرضیات پژوهش، خواندن تمام فصول توصیه می‌شود. این کتاب ساختاری را فراهم آورده که خواننده در صورت آشنایی ابتدایی با مدل‌های رگرسیونی قادر خواهد بود تکنیک‌های توصیف‌شده در کتاب را برای تحلیل چندسطحی داده‌های خود به‌کار گیرد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور

انگیزش در یادگیری و آموزش / تألیف دکتر حسین کارشکی

خودکارآمد سلامتی (مباحث و مداخلاتی در حوزه روانشناسی سلامت)/ ترجمه دکتر حسین کارشکی

روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش / ترجمه دکتر حسین کارشکی

روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی/تألیف حسین کارشکی

روابط ساختاری خطی محاوره ای در عمل/ دکتر حسین کارشکی

سنجش دستاوردهای یادگیری/ ترجمه دکتر حسین کارشکی

مقدمه ای بر مدلسازی سلسله مراتبی/ تألیف دکتر حسین کارشکی- زهرا حاجی نژاد

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد