نام کتاب: کاربرد مفاهیم روانشناسی اجتماعی در روابط زناشویی

تألیف: دکتر مهرآور مؤمنی جاوید- دکتر زهرا نادری نوبندگانی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1400

تعداد صفحه: 136

قیمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

در سال های اخیر کاربرد مفاهیم روانشناسی اجتماعی در روابط زناشویی بیش از پیش اهمیت یافته است و تحقیقات زیادی از سوی روانشناسان در این مورد صورت گرفته است. کتاب حاضر در رابطه با کاربرد مفاهیم روانشناسی اجتماعی در حوزه روابط زناشویی است. بر این اساس تلاش شده است در فصل های مختلف  با استناد به  تحقیقات نظریه پردازان برجسته، فهم دقیق تری از چگونگی کاربرد مفاهیم روانشناسی اجتماعی در روابط زوجی ارائه گردد. به این صورت که برای خوانندگان این اثر در هر بخش اصول مهم هر نظریه ارائه شده است و سپس با استناد به تحقیقات، در زمینه کاربرد این نظریه ها در روابط زوجی بحث شده است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

درآمدی بر شکستهای عاطفی / تألیف  زهرا نادری نوبندگانی، مهرآور مؤمنی جاوید

فعالسازی رفتاری برای درمان افسردگی/ ترجمه زهرا نادری نوبندگانی، مهرآور مؤمنی جاوید

دیدگاههای نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط  / تألیف مهرآور مؤمنی جاوید

آسیب های اجتماعی نوپدید / تألیف مهرآور مؤمنی جاوید

دریچه های به سوی رشد حرفه ای مشاوران / تألیف زهرا نادری نوبندگانی، مهرآور مؤمنی جاوید

کاربرد مفاهیم روانشناسی اجتماعی در روابط زناشویی/ تألیف مهرآور مؤمنی جاوید، زهرا نادری نوبندگانی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد