نام کتاب: سیاستگذاری و مسئله آب در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: منیر حضوری

ناشر: انتشارات ندای آریانا

چاپ: اول 1401

تعداد صفحه: 296

قیمت: 135000 تومان

معرفی کتاب:  

آب به عنوان هسته توسعه پایدار شناخته شده که کمبود آن می تواند پیامدهای جدی برای کشور ایجاد کند. در این بین سیاستگذاری دولت در حوزه منابع طبیعی نقش مهمی در پیشبرد کشور به سمت توسعه پایدار ایفا می کند.

دولتمردان با توجه به مفاهیم پایداری، ضمن اینکه نیازهای نسل فعلی را تأمین می کنند، تضمینی برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی نیز ایجاد خواهند کرد. به این ترتیب کتاب حاضر به بررسی تأثیر سیاست دولت جمهوری اسلامی بر توسعه پایدار با تأکید بر مسئله آب پرداخته است.

این کتاب با مطالعه جامعه پژوهشی، ضمن واکاوی نقش یکجانبه دولت به بررسی عملکرد ذینفعان پرداخته و در آخر دست به توصیه سیاستی زده است. در این پژوهش که با هدف جلب توجه جامعه پژوهشی به مسئله کم آبی، آثار و پیامدهای آن بر ایران زمین نوشته شده، به اهداف توسعه پایدار به عنوان بحث نظری تمرکز و با توجه به چرخه سیاستگذاری به بررسی دولت پرداخته است.

از آنجا که سیاست دولت بر ضعف توسعه پایدار و کمبود آب تأثیر بسزایی داشته است و با توجه به اینکه لازمه توسعه پایدار، درک اهمیت چرخه آب است، پیشنهاد می شود با تکیه بر حکمرانی خوب و مدیریت به هم پیوسته از بازیگران محلی و پژوهش های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه پایدار در کشور بهره ببریم.

ا ین کتاب با مطالعه جامعه پژوهشی، ضمن واکاوی نقش یکجانبه دولت به بررسی عملکرد ذینفعان پرداخته

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد