نام کتاب: چگونه پرسش های خود را درکلاس درس مطرح کنیم؟

(راهنمای عملی معلمان و دانش آموزان در به چالش کشیدن یادگیری با پرسشگری )

نویسنده: مارتین رنتون

مترجمان: دکتر حسن نادعلی پور- زهرا اسدی آقبلاغی- مریم السادات موسوی تکیه

ناشر:  انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1401

تعداد صفحه: 368

قیمت: 195000 تومان

معرفی کتاب:

قدرت و جذابیت این کتاب بدلیل طرح مباحثی در مورد تغییر جهت، ماهیت و نوع پرسش‌های معلمان، به سمت فرآیند حیرت انگیز پرسشگری[1] است. این فرآیند فراتر از معلم را در بر گرفته و دانش آموزان را نیز در این امر دخیل می کند. این کتاب به دنبال ارائه و تقویت حقایقی در مورد پرسش ها نبوده و نیست بلکه به دنبال طرح پرسش هایی جهت کمک به حرکت یادگیری به سمت جلو می باشد. این کتاب به دنبال توسعه فرهنگ پرسشگری با هدف کاوش، هیجان، بسط و گسترش، ارزشیابی و مشارکت است. رنتون امکان پرسشگری را توسعه داده و توصیه هایی جهت پیشبرد پداگوژی (هنر آموزش و یادگیری) مهارت پرسشگری ارائه می دهد.

درباه کتاب:

تفکر ماهرانه مهم ترین مهارت زندگی محسوب شده، تا دانش آموزان همان‌ گونه که در جهانی پیچیده، بی‌ثبات، نامطمئن و مبهمی که به ارث می برند و بزرگ می شوند، آن را

بکار گیرند. مارتین رنتون با طرح روشمند پرسش‎‌های موشکافانه[2] و مرتبط برای خوانندگان در این کتاب، به دنبال تشویق معلمان جهت تحقق این مهم است. او می خواهد که کتاب او یک راهنمای پرسشگری هدفمند و خردمندانه جهت سوق به تفکر عمیق در دانش آموزان باشد.

وی به شکل هنرمندانه و با بکارگیری مثال های عملی به دنبال ساختار شکنی فرآیند یادگیری و نشان دادن این موضوع که معلمان چگونه می توانند پرسشگری عمیق را ترغیب نموده و در نتیجه آن یادگیری را ارتقاء دهند، می باشد. مطمئنا این کار از طریق ایجاد ارتباط شفاف بین دانش، مهارت ها و شناختی که آن ها دنبال نموده و همچنین با کمک پرسش‌هایی که مطرح می کنند، حاصل می گردد.

این کتاب یک راهنمای عملی و آگاهی بخش، در مورد چگونگی توسعه و ایجاد تفکر خوب و یادگیری عمیق تر با تمرکز بر پرسشگری اثربخش در کلاس درس می باشد. این کتاب شما را قادر می سازد که به عنوان یک کارورز و آموزشگر متفکر بوده و دانش آموزان خود را در توسعه گفت و گو های سطح بالا مشارکت دهید. در سراسر این کتاب، مارتین مجموعه ای از راهبردها را ارائه داده تا توانایی هدایت سفر یادگیری دانش آموزان خود را از منطقه‌ی راحتی[3] به سمت منطقه‌ی یادگیری[4] تسهیل کنید. و چه کسی فکر می کرد که سکوت (یکی از موضوعات مطرح شده در این کتاب) می تواند تا این حد متنوع و هدفمند باشد؟

این کتاب برای هر معلمی که به دنبال توسعه و عمق بخشی به فرآیند پرسشگری خود در یک تعامل روزمره کلاسی است، خواندنی محسوب می شود. مارتین به این کتاب از دیدگاه یک کارورز نزدیک می شود، به این معنی که این کتاب سرشار از راهبرد ها و نکاتی است که می تواند مستقیما به کلاس درس منتقل شوند. همچنین یک کتاب

خواندنی در مورد هر تیم رهبری ارشدی که در مورد بهبود پرسشگری در مدرسه‌ی خود بصورت هدفمند کار می کنند.

[1] wonderful process of questioning

[2] searching questions

[3] comfort zone

[4] learning zone

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

چگونه پرسش های خود را در کلاس مطرح کنیم/ ترجمه دکتر حسن نادعلی پور-  زهرا اسدی آقبلاغی- مریم السادات موسوی تکیه

سنجش تکوینی آمیخته/ ترجمه دکتر حسن نادعلی پور

به دانش آموزان خود یاد دهید پرسش های خود را مطرح کنند/ ترجمه زهرا اسدی آقبلاغی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد