کتابهای چاپ شده توسط انتشارات آوای نور

راهنمای بالینی ارزیابی و درمان (مشکلات یادگیری و توجه در دوران کودکی)

پژوهش و توسعه حرفه ای 2 کُنش پژوهی (اقدام پژوهی)

کاربرد مفاهیم روانشناسی اجتماعی در روابط زناشویی

سیاست اجتماعی و کار کودک با نگاهی به مداخلات مددکاری اجتماعی

کلیدهای طلایی تربیت جنسی از تولد تا بلوغ