نام کتاب: روان‌شناسی اجتماعی آموزش و پرورش (مباحثی در حوزه روان‌شناسی کلاس درس)

تالیف: ای. بیباد

ترجمه: حسین کارشکی – سید نادر آزادصفت – علی سوری

چاپ: سوم 1399

تعداد صفحه: 362

قیمت: 80000 تومان

معرفی کتاب:

در کتاب حاضر، مؤلف سعي کرده برخي از موضوعات حوزه روان‌شناسي اجتماعي آموزش‌ و پرورش را که ارتباط بيشتري با کلاس درس دارند، مورد بررسي قرار دهد. بخش اول کتاب ضمن معرفي کتاب، قلمرو کلي روان‌شناسي اجتماعي کلاس درس را مطرح مي‌کند. بخش دوم روش‌هاي اندازه‌گيري اجتماعي کلاس درس را پيشنهاد کرده و در بخش سوم، تعامل معلم- يادگيرنده و اثرات انتظار معلم، با تأکيد بر پديده انتظارات معلم و سوگيري معلم، و رفتار افتراقي معلمان در کلاس درس مورد توجه قرار مي‌گيرد. مديريت کلاسي، رفتار غيرکلامي در کلاس، پرورش و تغيير رفتار يادگيرندگان نيز در فصول چهارم تا ششم بیان شده اند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد