نام کتاب: روان‌شناسی اجتماعی آموزش و پرورش (مباحثی در حوزه روان‌شناسی کلاس درس)

تالیف: ای. بیباد

ترجمه: حسین کارشکی – سید نادر آزادصفت – علی سوری

چاپ: پنجم 1401

تعداد صفحه: 362

قیمت: 190000 تومان

معرفی کتاب:

در کتاب حاضر، مؤلف سعي کرده برخي از موضوعات حوزه روان‌شناسي اجتماعي آموزش‌ و پرورش را که ارتباط بيشتري با کلاس درس دارند، مورد بررسي قرار دهد. بخش اول کتاب ضمن معرفي کتاب، قلمرو کلي روان‌شناسي اجتماعي کلاس درس را مطرح مي‌کند. بخش دوم روش‌هاي اندازه‌گيري اجتماعي کلاس درس را پيشنهاد کرده و در بخش سوم، تعامل معلم- يادگيرنده و اثرات انتظار معلم، با تأکيد بر پديده انتظارات معلم و سوگيري معلم، و رفتار افتراقي معلمان در کلاس درس مورد توجه قرار مي‌گيرد. مديريت کلاسي، رفتار غيرکلامي در کلاس، پرورش و تغيير رفتار يادگيرندگان نيز در فصول چهارم تا ششم بیان شده اند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور

انگیزش در یادگیری و آموزش / تألیف دکتر حسین کارشکی

خودکارآمد سلامتی (مباحث و مداخلاتی در حوزه روانشناسی سلامت)/ ترجمه دکتر حسین کارشکی- سید نادر آزادصفت

روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش / ترجمه دکتر حسین کارشکی-سید نادر آزادصفت- علی سوری

روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی/تألیف حسین کارشکی

روابط ساختاری خطی محاوره ای در عمل/ دکتر حسین کارشکی

سنجش دستاوردهای یادگیری/ ترجمه دکتر حسین کارشکی

مقدمه ای بر مدلسازی سلسله مراتبی/ تألیف دکتر حسین کارشکی

رابطه جنسی، عشق و بیماری روانی/ ترجمه سید نادر آزادصفت

100 کیس در روانپزشکی/ ترجمه سید نادر آزادصفت

8 گام مدیریت موفق کلاس درس / ترجمه سید نادر آزادصفت

روانشناسی یادگیری و آموزش/ ترجمه سید نادر آزادصفت

اعتیاد در مغز معتاد چه می گذرد / ترجمه سید نادر آزادصفت

زوج درمانگری متمرکز بر نارسایی توجه فزون کنشی در بزرگسالی/ ترجمه سید نادر آزادصفت

اسرار حیرت انگیز رفتار انسان / ترجمه سید نادر آزادصفت

بیماری های مقاربتی / ترجمه سید نادر آزادصفت

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد