نام کتاب: برنامه درسی آموزش بزرگسالان  (طراحی فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر)

گردآوری و ترجمه: غلامرضا یادگارزاده

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: سوم 1402

تعداد صفحه: 288

 قیمت: 340000 تومان

معرفی کتاب: 

ویرایش سوم کتاب برنامه درسی آموزش بزرگسالان: طراحی فرصت‏های یادگیری مادام‏العمر از سه بخش و چهارده گفتار مجزا تشکیل شده است. بخش اول به موضوع‌های یادگیری و آموزش بزرگسالان می‌پردازد و شامل سه گفتار است. اولین گفتار با عنوان نظریه‌های یادگیری بزرگسال به دیدگاهها و مبانی یادگیری در افراد بزرگسال از منظر روانشناسی می‌پردازد. گفتار دوم با عنوان یادگیری اثربخش بزرگسالان: رهنمودهایی برای آموزش بزرگسالان ضمن بیان کلیات آموزش بزرگسالان به صورت عملی و با مثال‌های ملموس فعالیت‌های مرتبط با آموزش بزرگسالان را مورد بحث قرار داده است.  گفتار سوم مقاله‌ای با عنوان تأثیر فناوری‌های رسانه‌های اجتماعی بر یادگیری بزرگسالان است که به بررسی مطالعات انجام شده در خصوص اثر رسانه‌های اجتماعی بر یادگیری افراد بزرگسال پرداخته است. بخش دوم به مرور مفاهیم پداگوژی، اندراگوژی و هیوتاگوژی اختصاص دارد و شامل هفت گفتار مجزا است. گفتار چهارم با عنوان پداگوژی، به بررسی کلی این مفهوم، گفتار پنجم با عنوان آندراگوژی مروری کلی بر این مفهوم و تعاریف آن دارد. در گفتار ششم تحت عنوان کاربرد آندراگوژی در تدریس و یادگیری چندرشته‌ای، گسترۀ وسیع آندراگوژی و کاربردهای آن در رشته‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. گفتار هفتم با عنوان مبانی هیوتاگوژی مروری کلی بر تعاریف و سیر شکل‌گیری این مفهوم دارد. گفتار هشتم با عنوان  اصول آندراگوژی: نظریه، سرمشق‌ها و پیاده‌سازی ریشه‌های مفهوم آندارگوژی، دیدگاههای و نمونه‌های آموزشی و همچنین شیوه اجرای اصول آندراگوژی را مورد بحث قرار داده است. در گفتار هشتم  باعنوان آندراگوژی: نظریه، سرمشق و کاربرد بحث عمیق‌تری در خصوص نظریه‌های مرتبط با آندراگوژی و کاربردهای آن در آموزش بزرگسالان ارائه شده است. گفتار نهم با عنوان هیوتاگوژی: فرزند نظریه پیچیدگی به هیوتاگوژی از منظر نظریه سیستم‌ها و نظریه پیچیدگی می‌پردازد. گفتار دهم با عنوان پداگوژی، آندراگوژی و هیوتاگوژی به مقایسه این سه مفهوم می‌پردازد. ‌بخش سوم کتاب به برنامه‌های درسی اختصاص دارد و شامل چهار گفتار مبسوط است. گفتار یازدهم  به مفهوم برنامه درسی می‎پردازد؛ این گفتار مقاله‎ای نسبتاً طولانی است که برنامه درسی را از سه منظر مسائل مربوط به تعریف، مسائل مربوط به دیدگاه‎ها در خصوص برنامه درسی و مسائل حرفه‎ای مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. دوازدهمین گفتار با عنوان “برنامه درسی در آموزش بزرگسالان” در یک بحث تحلیلی ارتباط برنامه درسی با آموزش بزرگسالان مرور شده است. سیزدهمین گفتار تحت عنوان “تدوین برنامه درسی: یک مدل در حال تکامل برای سوادآموزی بزرگسالان و آموزش اعداد” توسط آژانس ملی سواد بزرگسالان[1] ایرلند منتشر شده است. این راهنما به تشریح یک مدل در حال تکامل برای برنامه‌ریزی درسی در آموزش بزرگسالان می‌پردازد. مدل ارائه شده به تشریح فرایند طراحی و تدوین یک برنامه درسی برای بزرگسالان به صورت گام به گام می‌پردازد. آخرین گفتار با عنوان ارزشیابی برنامه درسی، موضوع ارزشیابی برنامه‌های درسی را از منظر آموزش بزرگسالان بحث کرده است.

در ویرایش سوم تلاش شده تا همه مباحث مرتبط با مبانی آموزش بزرگسالان، یادگیری بزرگسالان و برنامه‏های درسی پوشش داده شود. مطالعه این کتاب به علاقه‏مندان مباحث مربوط به آموزش بزرگسالان توصیه می‏شود.

[1] . The National Adult Literacy Agency (NALA)

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

بازیگوشی (هنر تدریس در فضای مجازی به صورت واقعی)/ ترجمه غلامرضا یادگارزاده

برنامه درسی آموزش بزرگسالان/ ترجمه غلامرضا یادگارزاده

برنامه درسی مرتبط در آموزش عالی/ ترجمه دکتر غلامرضا یادگارزاده

تدریس در دوران کرونا/ ترجمه غلامرضا یادگارزاده

سخنرانی برای تدریس و یادگیری بهتر/ ترجمه غلامرضا یادگارزراده

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد