نام کتاب: مشاوره در مددکاری اجتماعی

مؤلفان: ژینوس بستامی- اسماعیل عباسی زاغه

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1401

تعداد صفحه: 208

قیمت: 200000 تومان

معرفی کتاب:

رابطه بین مشاوره و مددکاری اجتماعی همیشه رابطه ای پیچیده و تعاملی بوده است. به عنوان دو فعالیت متمایز این دو موضوع برخی از ریشه های نظری و روش های تفکر را به اشتراک می گذارند. درست همانطور که پایگاه های اطلاعاتی برای عملکرد مددکاری اجتماعی توسعه یافته است و طی سال ها توسط پزشکان و دانشگاهیان پالوده و تصحیح شده است، رشته مشاوره نیز پیشرفت کرده است. خدمات مشاوره ای و روش های استفاده شده توسط مشاوران، متنوع تر شده اند. آموزش های مشاوره، مانند آموزش مددکاری اجتماعی، ایدئولوژی ها و تمرین های خود را بازگری کرده است. زیرا نگرش ها و ارزش های جامعه تغییر کرده است.

مددکاری اجتماعی و مشاوره شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که مددکاری اجتماعی مانند مشاوره مربوط به ارتقاء سلامت است و هر دو به آنچه که مردم می خواند تا آنجا که ممکن است پاسخ می دهند. اما بر خلاف مشاوره، مددکار اجتماعی مربوط به مبارزه با نابرابری های اجتماعی در محیط اجتماعی سیاسی نیز می باشد.

کتاب حاضر یکی از مجموعه کتابهایی است که رابطه بین مهارت های مشاوره و نگرانی های حرفه ای یک گروه خاص، در اینجا مددکاران اجتماعی، را در نظر می گیرد. تئوری مشاوره و مددکاری اجتماعی یک مسیر توسعه را به اشتراک می گذارد، که از نظریه های روان شناختی و جامعه شناختی که کار بین فردی را گزارش می دهند منشأ می گیرند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

تاب آوری و سلامت روان (با تأکید بر بیماران روانپزشکی)/ تألیف اسماعیل عباسی زاغه، ژینوس بستامی

درمان به روش مددکاری اجتماعی/ ترجمه اسماعیل عباسی زاغه

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران (بحران سالمندی)/ تألیف اسماعیل عباسی زاغه

مصاحبه انگیزشی/ تألیف اسماعیل عباسی زاغه- ژینوس بستامی

مشاوره در مددکاری اجتماعی/ تألیف اسماعیل عباسی زاغه- ژینوس بستامی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد