بهبود فضای کسب و کار
دکتر عظیم محبی

مبانی اقتصاد مهندسی جلد 1 و 2
پروفسور لیلند بلنک و …
ترجمه سید علی زیتون نژاد موسویان

مشتری مداری در بانکها و مؤسسات اعتباری
دکتر اکبر فرجی ارمکی
حمیدرضا خانپور

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد